วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาวศิรินทิพย์ บุญขจร
ชื่อเล่น ปอปอ
วันเกิด 28 เมษายน 2538
คติประจำใจ การศึกษา คือรากฐานของชีวิต
คบ.1 ภาษาอังกฤษ หมู่ 2
รหัสนักศึกษา 564102111